O mnie

Psycholog, psychoterapeuta
Dominika Leciejewska-Cieśla

  • Pierwsze studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia angielska. Tytuł magistra uzyskałam w 2005 roku i od tej pory pracuję na uczelni- najpierw w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz obecnie- w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
  • Zainteresowanie człowiekiem oraz naturą ludzką sprawiły, że rozpoczęłam drugi kierunek studiów- psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i w 2008 roku otrzymałam tytuł magistra psychologii.
  • Następnie postanowiłam podnieść swoje kwalifikacje w zakresie psychoterapii i w grudniu 2008r. rozpoczęłam 4- letnie szkolenie dla psychoterapeutów w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej w Warszawie w Centrum TPB, które jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Obecnie jestem certyfikowanym psychoterapeutą Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

  • Od 2009r.do 2012r. pracowałam w Ośrodku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz prowadzę prywatne konsultacje i psychoterapię.
  • W 2011r. i 2012r. współpracowałam z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym oraz rodzinami starającym się o adopcję.
  • W 2011r. Rozpoczęłam także studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu.
  • W 2012r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i mam prawo wykonywania zawodu psychologa transportu.
  • W 2013r. rozpoczęłam współpracę z przychodnią RAWMED i pracuję tam w poradni uzależnień.