Oferta

Oferuję swoją pomoc osobom dorosłym w zakresie:

 • konsultacji psychologicznych, które mają charakter doraźny i obejmują jedno do kilku spotkań w zależności od zgłaszanego problemu. Czas trwania spotkania- 50min.
 • badań psychologicznych i przygotowywania opinii
 • psychoterapii w obszarach:
  • depresji
  • niskiej samooceny i poczucia własnej wartości
  • stresu
  • lęku panicznego z i bez agorafobii
  • lęku społecznego
  • zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych
  • hipochondrii
  • uzależnień
  • zaburzeń odżywiania
  • poczucia wstydu i winy
  • innych problemów życiowych, które Państwa niepokoją

Czas trwania 1 sesji- 50min.
Liczba spotkań ustalana jest indywidualnie z klientem.